Omzetting van het vruchtgebruik
FR - NL

Forum

Toepassing van artikel 745quinquies §3
Een kwestie voorgelegd door Mr. Van Roy, notaris te Pecq
12-12-2011


Eventueel vruchtgebruik met voorafgaand vast vruchtgebruik
Een probleem voorgelegd door Mr. Lesage, notaris te Hooglede
21-11-2011


Levenslange huurovereenkomst op twee hoofden
Tekortkomingen van de methode “op het jongste hoofd”
Geïndexeerde huurprijs

Probleem voorgelegd door meester Bertrand Nerincx, notaris te Brussel
27-08-2012