Omzetting van het vruchtgebruik
FR - NL

Omzetting van vruchtgebruik
in het burgerlijk recht

De bezoeker vindt op deze website een tweetalige software ten behoeve van de notarissen, de advocaten en de magistraten, met het oog op de omzetting van vruchtgebruik in het burgerlijk recht.

Inleiding

Met de ineenstorting van de rentevoeten is de wettelijk bepaalde waarde van het vruchtgebruik gesmolten als sneeuw voor de zon.

Deze wettelijk bepaalde waarde – zeer eenvoudig in haar toepassing maar vaak onbillijk geworden – is echter slechts verplicht als de partijen het onderling niet eens geraken over de omzettingswaarde van het vruchtgebruik.

Voor een weduwe van 80 jaar bedraagt de wettelijk vastgestelde waarde van haar vruchtgebruik minder dan 10% van de waarde van het goed.

Nochtans, als het om een onroerend goed gaat met bijvoorbeeld een waarde van 200.000 euro en een netto maandelijkse geïndexeerde huurwaarde van 500 euro dan is de billijke waarde van het vruchtgebruik ongeveer gelijk aan:
10 jaar (levensverwachting) × 12 maanden × 500 € = 60.000 €
(hetzij 60.000/200.000 = 30% van de waarde van het goed).

Eerder dan de eenvoud (10%) is het de billijkheid (30%) die u beoogt. De "Modus operandi" zal u daarbij helpen (via klik hieronder).

Christian Jaumain
10 januari 2018