FR - NL

Auteur

Christian Jaumain is licentiaat in de wiskundige wetenschappen (ULg), actuaris (UCL), en doctor in de actuariële wetenschappen (UCL). Hij is emeritus buitengewoon hoogleraar van de Université catholique de Louvain, waar hij voorzitter was van het Institut des sciences actuarielles en waar hij onder meer levensverzekering, wiskunde van de financiële markten, financiële analyse van de verzekeringsondernemingen, evenals kapitalisatie van de schadevergoedingen in gemeen recht doceerde (Master actuariële wetenschappen en Master verzekeringsrecht en –economie). Hij was directeur-generaal voor België van de Groep Zurich Verzekeringen (1975-1988) en lid-deskundige van de Commissie voor Verzekeringen, adviserend orgaan opgericht door de Belgische wetgeving (1998- 2018).

Hij is auteur van tal van artikelen en werken, waarvan La capitalisation des dommages et intérêts en droit commun (4e uitgave, Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2009), Longévité : évolution et prospective (2e uitgave, www.i6doc.com, Louvain-la-Neuve, 2008, met de medewerking van Fanny Hannecart en Sandra Laurent) en Mathématiques financières en avenir certain (www.i6doc.com, Louvain-la-Neuve, 2007).

In navolging van zijn kapitalisatietabellen, die sinds 1982 weerklank vinden in de rechtspraak, stelt zijn internetsite www.christian-jaumain.be de software Kapitalisatie van de schadeloosstelling ter beschikking van magistraten, advocaten en verzekeraars. Diezelfde site stelt thans de software Omzetting van het vruchtgebruik voor aan notarissen, magistraten en advocaten, evenals de software Verkoop op lijfrente bestemd voor de beroepsbeoefenaars van deze materie.