Conversion de l'usufruit
Omzetting van het vruchtgebruik
Ventes en viager
Verkoop op lijfrente
Capitalisation des dommages
Kapitalisatie van schadevergoedingen
Tables
de mortalité
Sterftetafels

© 2018 Christian Jaumain