Verkoop op lijfrente
FR - NL

Links

Sterftetafels

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-enlevensverwachting#figures

Gemiddelde rentevoeten van de lineaire obligaties (OLO)

http://stat.nbb.be/?lang=nl
Klik achtereenvolgens:

  • Financiële markten
  • Rentevoeten
  • Rendement van de Belgische staatsleningen OLO's

Berekening van de belastingen

http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_tax_calc.jsp

Index der consumptieprijzen

http://stat.nbb.be/?lang=nl
Klik achtereenvolgens:

  • Prijzen
  • Consumptieprijzen en inflatie
  • Consumptieprijsindexen
  • overzicht