Verkoop op lijfrente
FR - NL

Waardering van de renten (verkoop op lijfrente)

A. Verkoop op lijfrente zonder voorbehoud van vruchtgebruik

1. op 1 hoofd
Klik hier

2. op 2 hoofden
Klik hier

B. Verkoop op lijfrente met voorbehoud van vruchtgebruik

1. op 1 hoofd
Klik hier

2. op 2 hoofden
Klik hier

We veronderstellen dat de vruchtgebruiker(s) de rentenier(s) is (zijn).
Het vruchtgebruik en de rente zijn ofwel levenslang, ofwel tijdelijk.
Nochtans zijn de duur van de lijfrente en de duur van het vruchtgebruik niet noodzakelijk dezelfden.

Handleiding
Klik hier

Laatste update

Rentevoet : 01-01-2019 (Zie bladzijde Actualiteit - Update)

Het resultaat dat bekomen wordt door onderhavige tafels, is sterk afhankelijk van de gegevens die de gebruiker hanteert (waarde van het goed, netto huurwaarde, intrestvoet, enz.), onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid, zonder mogelijk verhaal op de auteur van onderhavige tafels en zonder enige waarborg ten opzichte van de contracterende partijen van de verkoop op lijfrente.