Kapitalisatie van schadevergoedingen
FR - NL

Bibliografie

Naslagwerk - Verslagen

Naslagwerk

4e édition, par Christian Jaumain

Diffusion : Anthemis, s.a.
Parc scientifique Einstein, Chemin du Cyclotron 6,
B-1346 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Tél. 32 (0)10 39 00 70 - info@anthemis.be - www.anthemis.be

La capitalisation des dommages et intérêts en droit commun

(Werk dat in het Frans wordt gepubliceerd)

De auteur vat vooreerst samen wat gekend moet zijn op demografisch en financieel vlak om de principes van de kapitalisatie te begrijpen.

Vervolgens beperkt hij zich niet tot het uiteenzetten van de regels toegepast door de rechtspraak; hij voegt er nuttige aanvullingen aan toe, bij voorbeeld wat betreft de kapitalisatie van veranderlijke inkomsten door de toevlucht tot de levensannuïteit te rechtvaardigen boven de vaste annuïteit, door bepaalde vergissingen de wereld uit te helpen zoals deze die, in geval van overlijden, voortvloeien uit de berekening van de annuïteit op één hoofd in plaats van de annuïteit op twee hoofden.

De analyse gaat echter verder dan het louter verklaren van kapitalisatiemechanismen; ze leidt tot diepere reflectie wanneer de problemen inzake de keuze van de sterftetafel, de interestvoeten of de indexatie van lonen worden aangekaart.

De tekst is toegankelijk voor eenieder, zelfs voor hen die niet hebben kunnen genieten van een wiskundige vorming; de presentatie is didactisch dankzij de voorbeelden en de samenvattingen die ieder hoofdstuk afsluiten.

De uitgave 2009 kent verschillende nieuwigheden:

  • het benadrukken van de evolutie van de reële rentevoet, die ruimschoots onder de 2 % zakt;
  • de weergave van prospectieve sterftetafels;
  • de berekening van de impact van de fiscaliteit;
  • nog meer revolutionair, de presentatie van een software die het de gebruikers ervan mogelijk maakt om de waarde van de noodzakelijke parameters te kiezen en onmiddellijk het gezochte resultaat te bekomen.

Het werk bevat numerieke tafels uitgewerkt voor stationaire lijfrentes, berekend aan een interestvoet die een veelvoud is van 0,5 % op een hoofd met een leeftijd die overeenstemt met een geheel getal en die betaalbaar zijn gedurende het hele leven of tot 65 jaar. Evenwel zouden volledige tafels, die beantwoorden aan alle noden van de praktijk, niet te vatten zijn in slechts één enkel boek, zelfs als het zou bestaan uit meerdere volumes.

De website www.christian-jaumain.be stelt een betalende software ter beschikking van de frequente gebruiker die toelaat berekeningen uit te voeren welke ook de leeftijd en de interest is, of het nu om een lijfrente op één of op twee hoofden gaat, of de rente nu stationair is of prospectief, of zij nu betaalbaar is gedurende het hele leven of tijdelijk ongeacht de duur ervan.

 


Diegenen die het verzekerings- en schadevergoedingsrecht in de praktijk toepassen zullen er niet alleen baat bij hebben om dit werk van uitzonderlijke kwaliteit te lezen maar zij zullen zich ongetwijfeld realiseren dat het gaat om een werkinstrument waar zij niet meer om heen kunnen.

Uittreksel uit het voorwoord van de 1ste uitgave (1984) door Roger. O. DALCQ, Buitengewoon hoogleraar aan de UCL, advocaat bij het Hof van Beroep te Brussel.

 


De uitgave 2009 vertoont beslist alle kwaliteiten van de voorgaande uitgaven. Deze nieuwe uitgave is voor de magistraten, de advocaten en de verzekeraars een werkinstrument waarvan de nauwkeurigheid en het gebruiksgemak ongeëvenaard zijn.

Uittreksel uit het voorwoord van de 4e uitgave (2009) door Jean-Luc FAGNART, advocaat, Emeritus hoogleraar aan de ULB.


Verslagen

In het frans :