Kapitalisatie van schadevergoedingen
FR - NL

KAPITALISATIETAFELS

Kapitalisatie van schadevergoedingen in gemeen recht

A. Bestendige ongeschiktheid van het slachtoffer

1. Tijdelijke lijfrente (1 hoofd)
Klik hier

2. Levenslange lijfrente (1 hoofd)
Klik hier

3. Meerjaarlijkse lijfrente (Vervanging van prothese, enz.)
Klik hier

4. Huishoudelijke schade
Klik hier

B. Overlijden van het slachtoffer

1. Lijfrente op 2 hoofden
Klik hier

2. Vervroegde betaling van de begrafeniskosten
Klik hier

3. Huishoudelijke schade
Klik hier

C. Belastingsheffing van het vergoedingskapitaal
Klik hier

Rentevoet en inflatiecijfer: zie bladzijde Actualiteit - Update