Kapitalisatie van schadevergoedingen
FR - NL

Links

Sterftetafels

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting#figures

Rentevoeten van de lineaire obligaties (OLO)

http://stat.nbb.be/?lang=nl
Klik achtereenvolgens op:

  • Financiële markten
  • Rentevoeten
  • Rendement van de Belgische staatsleningen OLO's

Index der consumptieprijzen

http://stat.nbb.be/?lang=nl
Klik achtereenvolgens op:

  • Prijzen
  • Consumptieprijzen en inflatie
  • Consumptieprijsindexen
  • overzicht